20 juni 2024
Uitbesteding debiteurenbeheer

Credit management door specialisten

Sommige bedrijven hebben, zoals dat wordt genoemd, veel geld bij de klanten liggen. Daarmee wordt bedoeld dat er voor een hoog bedrag aan facturen uitstaat. De verwachting is, dat dit geld op termijn zal worden betaald. Ondertussen kun je het geld als bedrijf niet gebruiken voor nieuwe investeringen of om voorraden aan te vullen. Die situatie kan met uitbesteding debiteurenbeheer worden verbeterd. Het resultaat zal zijn, dat klanten hun facturen sneller betalen, waardoor er op dat geld minder hoeft te worden afgeschreven. Het proces om de financiële administratie te update wordt ook de introductie van credit management genoemd.

Uitbesteding debiteurenbeheer

Drie pijlers

Credit management is een specialisatie die uit de Verenigde Staten afkomstig is. Omdat het bedrijven in staat stelt met een veel lager werkkapitaal te draaien hebben de specialisten veel aanzien. Credit management, ofwel de wijze waarop een financiële administratie bij uitbesteding debiteurenbeheer wordt hervormd, is gebaseerd op drie pijlers. Ten eerste wordt er alles aan gedaan om de kredietrisico’s te beperken. Ofwel, er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van kredieten voor de bedrijfsvoering. Door als tweede pijler te streven naar korte betalingstermijnen wordt pijler 3 automatisch bereikt: het vergroten van het werkkapitaal. Het komt er in feite op neer dat de hele cyclus productie – levering – betaling sneller wordt doorlopen.

Werkwijze

De cruciale stap bij uitbesteding debiteurenbeheer is, dat er met alle klanten een gesprek wordt aangegaan over het betalen van de facturen. Er zal worden uitgelegd dat de betalingstermijn wordt verkort en dat daar meer op wordt gehandhaafd. Deze stap heeft geen invloed op de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten, omdat die gesprekken door een externe partij wordt gedaan. Het gaat bovendien slechts om een wijziging in het proces, dus de producten en diensten gaan niet in prijs omhoog. Het enige doel is minder geld onder de klanten te hebben.