22 juni 2024

Wat staat er in een BHV plan?

In een BHV plan staat wat de Bedrijfs Hulp Verlener behoort te doen als er zich een noodsituatie voltrekt. Een BHV’er is natuurlijk opgeleid om bepaalde dingen adequaat te doen. Zo weet hij bijvoorbeeld hoe hij moet alarmeren en moet communiceren tijdens een ramp. Maar dat zijn slechts enkele basisvaardigheden die op elke situatie toegepast moeten kunnen worden. Een gebouw met 300 medewerkers en zes verdiepingen vergt een heel andere manier van handelen dan een gebouw met twee verdiepingen waar tien mensen werkzaam zijn. Daarom moet een BHV’er weten wat het exacte plan is als er actie ondernomen moet worden. Zodra er een noodsituatie gaande is, moet er meteen gehandeld kunnen worden en is er geen tijd om alle punten nog eens na te gaan.

Het inhoudelijke BHV plan

Een BHV plan zal onder andere melden wie welke taken heeft. Als een bedrijf groter is, zijn er  meerdere BHV’ers, waarvan er een hoofd BHV’er zal zijn die de andere collega’s kan coördineren. Daarnaast is er binnen de BHV nog een onderscheid te maken tussen operationeel BHV’er en strategisch BHV’er.  Eerstgenoemde heeft vooral taken op zich te nemen op het moment dat er iets fout gaat, de strategisch BHV’er  regelt voornamelijk de theoretische zaken op papier en zorgt dat daar alles in orde is en blijft. De hoofd BHV’er doet een combinatie van allebei. Het aansturen van collega’s is niet de enige taak. Ook op papier zorgt deze persoon ervoor dat het eindresultaat blijft kloppen. Diegene zal bijvoorbeeld budgetten beheren en heeft naar verhouding de meeste kennis over de huidige wet-en regelgeving omtrent bedrijfsveiligheid.